Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019 évi általános választása

A 2019. október 13-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a jelölt állításra vonatkozó szabályok:

Polgármester-jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. Az igény bejelentésére az  A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Kovácsvágáson a polgármester jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma 15 db.

Egyéni listás jelölt (helyi önkormányzati képviselő)

Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti helyi választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) helyi választási bizottságnál. Az ajánlóívek szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.

Az egyéni listás jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál. 

Kovácsvágáson a képviselő jelölt állításához szükséges ajánlások száma 5 db.

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.

A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlóív igénylésekor az A4 jelű nyomtatványon arról is nyilatkoznia kell, hogy nemzetisége képviseletét vállalja, valamint a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

Kovácsvágáson a nemzetiségi képviselő állításához szükséges ajánlások száma 6 db.

Hirdetmény

Statisztikai beszámoló TOP-5.3.1-16 pályázathoz

Mága Zoltán koncert a Műemlék Református Templomban 2018. június 09.

 

 

Mága Zoltán hegedűművész 18 zenész társával együtt nagysikerű jótékonysági koncertet adott 2018. június 09-én a kovácsvágási Műemlék Református Templomban. A koncert bevételét a hegedűművész az orgona felújítására ajánlotta fel.

 

 

Lélekharang és csónakos fejfa avatás a helyi köztemetőben 2018. május 21.

2018. május 21-én Lélekharangot és csónakos fejfát avattunk a helyi köztemetőben. Az átadó ünnepségen Nagytiszteletű Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyház Püspöke, valamint Nagytiszteletű Pocsai Vince református lelkész Kárpátaljáról. Köszöntőt mondott Sándor Endre polgármester, Nick Ferenc a Falvak Kulturájáért Alapítvány elnöke, Balogh János kovácsvágási református lelkész, Mészáros István Zempléni Református Egyház esperese, valamint Korpás István fafaragó alkotóművész. A Kovácsvágási Népdalkör elénekelte a nemzeti Himnuszt és Kovácsvágás község Himnuszát.

 

ADVENT

Az adventi vasárnapokon délután 15.00 órától a Főtéren közösen gyújtjuk meg az adventi gyertyákat, ahol ünnepi műsorokkal készülnek a helyi óvodások, iskolások, a Kovácsvágási Népdalkör és vendég fellépők.

Mindenkit szeretettel várunk, hiszen az adventi időszak nemcsak a kis Jézus megszületésére való várakozást jelenti, hanem lelki elmélyülésre is késztet. A négy vasárnap mindegyike fontos üzenetet hordoz számodra: az első kulcsfontosságú, hiszen ekkor veszi kezdetét a felkészülési időszak. Éppen ezért ez a nap arra ösztönöz, hogy megnyílj, és ne csak magadnak, hanem mások felé is.

Kovácsvágás Könyvtár átadás és I. Nyitott Pincék Programja

HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

HIRDETMÉNY

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Kovácsvágás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VII.11.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy a település Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

Egy település karakterét meghatározzák az épületek, melyek részei a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért tervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú távú hatását környezetére.  Egy jó terv törekszik a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban alkalmazni. Ez azonban feltételezi a tervező és az építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét. Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.  Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége és jövője iránt.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 2017. október 1-ig kell megalkotnia az településképi arculati kézikönyv alapján a településképi rendeletet.

településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint az építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 21 napig adhatják meg postai levélben (Polgármesteri Hivatal 3992 Kovácsvágás, Fő utca 63. szám) vagy elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).


Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 

 

  1. szeptember hó 14. nap 15 órakor
 

kerül megtartásra a Művelődési Ház épületében, (Kovácsvágás, Kossuth Lajos utca 2. szám).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mail címének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba.

Önkormányzat

Kovácsvágás Községi Önkormányzat
3992 Kovácsvágás Fő utca 63.
  • +36/47/370-043
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatellátás helye

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal Kovácsvágási Kirendeltsége
3992 Kovácsvágás Fő utca 63.

Ide tartozó települések: Füzérradvány, Kovácsvágás, Vágáshuta

  • +36-47/370-043
  • email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.