Mága Zoltán koncert a Műemlék Református Templomban 2018. június 09.

 

 

Mága Zoltán hegedűművész 18 zenész társával együtt nagysikerű jótékonysági koncertet adott 2018. június 09-én a kovácsvágási Műemlék Református Templomban. A koncert bevételét a hegedűművész az orgona felújítására ajánlotta fel.

 

 

Lélekharang és csónakos fejfa avatás a helyi köztemetőben 2018. május 21.

2018. május 21-én Lélekharangot és csónakos fejfát avattunk a helyi köztemetőben. Az átadó ünnepségen Nagytiszteletű Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyház Püspöke, valamint Nagytiszteletű Pocsai Vince református lelkész Kárpátaljáról. Köszöntőt mondott Sándor Endre polgármester, Nick Ferenc a Falvak Kulturájáért Alapítvány elnöke, Balogh János kovácsvágási református lelkész, Mészáros István Zempléni Református Egyház esperese, valamint Korpás István fafaragó alkotóművész. A Kovácsvágási Népdalkör elénekelte a nemzeti Himnuszt és Kovácsvágás község Himnuszát.

 

ADVENT

Az adventi vasárnapokon délután 15.00 órától a Főtéren közösen gyújtjuk meg az adventi gyertyákat, ahol ünnepi műsorokkal készülnek a helyi óvodások, iskolások, a Kovácsvágási Népdalkör és vendég fellépők.

Mindenkit szeretettel várunk, hiszen az adventi időszak nemcsak a kis Jézus megszületésére való várakozást jelenti, hanem lelki elmélyülésre is késztet. A négy vasárnap mindegyike fontos üzenetet hordoz számodra: az első kulcsfontosságú, hiszen ekkor veszi kezdetét a felkészülési időszak. Éppen ezért ez a nap arra ösztönöz, hogy megnyílj, és ne csak magadnak, hanem mások felé is.

Kovácsvágás Könyvtár átadás és I. Nyitott Pincék Programja

HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

HIRDETMÉNY

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Kovácsvágás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VII.11.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy a település Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

Egy település karakterét meghatározzák az épületek, melyek részei a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért tervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú távú hatását környezetére.  Egy jó terv törekszik a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban alkalmazni. Ez azonban feltételezi a tervező és az építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét. Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.  Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége és jövője iránt.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 2017. október 1-ig kell megalkotnia az településképi arculati kézikönyv alapján a településképi rendeletet.

településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint az építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 21 napig adhatják meg postai levélben (Polgármesteri Hivatal 3992 Kovácsvágás, Fő utca 63. szám) vagy elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).


Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 

 

  1. szeptember hó 14. nap 15 órakor
 

kerül megtartásra a Művelődési Ház épületében, (Kovácsvágás, Kossuth Lajos utca 2. szám).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mail címének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba.

Kovácsvágási Roma Nap 2016.08.26.

Csontkép Tárlat

Örömmel tudatjuk, hogy Tóth Sándor Alex világon egyedülálló csontképeinek gyűjteményéből Családja a meglévő 21 db mellé most újabb 50 db képet adományozott Kovácsvágás település számára, melyek állandó kiállítási helyet Tájházunkban kapnak majd.
A 71 db - állati csontok felhasználásával készült - műalkotás együttes megtekintésére először 2016. szeptember 03-án nyílik majd lehetőség a kovácsvágási Művelődési Házban, ahol ünnepélyes keretek között elhelyezésre kerül Díszpolgárunk munkásságának elismeréseként egy bronz dombormű is. 
Az ünnepséggel és a csontképek megtekintésével kapcsolatban további információért hívja a 06 (47) 370-043-as telefonszámot.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó - és Rendőr Nap, XX. Önkéntes tűzoltó verseny 2016. május 07.

Tűzoltó és Rendőr Nap Kovácsvágáson
2016. május 07. 19:03


Idén is közösen rendezte meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a Tűzoltó és Rendőr Napot. A Szent Flórián napi ünnepségre ezúttal Kovácsvágáson került sor május 07-én.

A rendezvény felvonulással vette kezdetét, majd Sándor Endre, a település polgármestere köszöntötte a vendégeket a Hét vezér téren. Beszédében az egykori Kovácsvágási Önkéntes Tűzoltó Testület emlékeit idézte fel, valamint köszönetet mondott a Kovácsvágási Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjainak, akik munkájukkal hozzájárulnak a település köz- és tűzbiztonságának javításához. Petercsák Antal, a Pálházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület volt parancsnoka elismerően emlékezett vissza a szomszédos településen szolgáló bajtársaira, a közösen végrehajtott feladatokra és tűzoltó versenyekre, majd az önkénteseknek eredményes versenyzést, a rendvédelmi szerveknek pedig sikeres működést kívánt. A kopjafát, amelyet Bodnár Béla, a Kovácsvágási Önkéntes Tűzoltó Egyesület volt elnöke emlékére állított a település, Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke mutatta be, majd a koszorúzást követően ünnepi állománygyűlés vette kezdetét a falu központjában.

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi igazgató, Szent Flórián emlékét elevenítette fel, egyben rámutatott a tűzoltói hivatás kihívásaira, valamint a mentő tűzvédelem fontosságára. Az igazgató folyamatos fejlődésről számolt be, melynek eredményeként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében immár öt katasztrófavédelmi őrs is hozzájárul az állampolgárok biztonságához, mindamellett, hogy a megújuló technikai eszközrendszer is növeli a beavatkozások hatékonyságát. Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, megyei rendőr főkapitány Kovácsvágás vezetőségének és lakóinak egyaránt köszönetet mondott, hogy befogadták a rendőrség és a katasztrófavédelem közös rendezvényét, egyben arra az egységre és közös akaratra mutatott rá, amelyet az önkéntes és polgárőr szervezetek képviselnek, ugyanúgy, mintahogyan azt a hivatásos szervezetek teszik a lakosság védelmének érdekében. Dr. Kovács János, a Megyei Önkormányzati Hivatal főjegyzője a katasztrófavédelem és a rendőrség munkáját, elért eredményei méltatta, hiszen a lakosság azt látja, hogy a tűz- és közbiztonság egyaránt fejlődést mutat. Kovácsvágás polgármestere köszönetet mondott mindkét megyei rendvédelmi szerv vezetőjének, majd a település történetét ismertette a résztvevőkkel. Sándor Endre beszédében a hivatásos egységek magas szintű fizikai és pszichikai, valamint szakmai felkészültségét emelte ki, amelyek szolgálatuk során megfizethetetlen értéket képviselnek. Dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő a katasztrófavédelem és a rendőrség folyamatos, egyben nélkülözhetetlen együttműködésére mutatott rá, hiszen számos olyan esemény történt már a térségben, amely bizonyította a két szervezet egymásra utaltságát. Megköszönte a belügyi szervezetek helytállását, végül gratulált Kovácsvágás kimagasló teljesítményéhez. Az ünnepi állománygyűlés tűzoltó napi elismerések átadásával zárult.

Az elismerésben részesültek névsora itt tekinthető meg.

A rendezvényt a XXII. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkéntes és Létesítményi Tűzoltóverseny követte, amelyet Lipták Attila tűzoltó dandártábornok nyitott meg. A megyei katasztrófavédelmi igazgató örömét fejezte ki, hogy évről-évre egyre több női versenyző tűnik fel a mezőnyben, majd az önkéntesek támogatására és fejlesztésére fordítható források, pályázati lehetőségek bővüléséről számolt be a csapatoknak. Végezetül eredményes versenyzést kívánt mindenkinek a dandártábornok.

A verseny eredményei:

Osztott sugárszerelés ifjúsági lány kategória

I. helyezett: Tolcsva ÖTE II.

CTIF ifjúsági kategória

I. helyezett: Borsodbóta ÖTE

Osztott sugárszerelés ifjúsági fiú kategória

I. helyezett: Tolcsva ÖTE II.

II. helyezett: Borsodbóta ÖTE

III. helyezett: Tolcsva ÖTE III.

Osztott sugárszerelés női kategória

I. helyezett: Sátoraljaújhelyi DÖTE

Osztott sugárszerelés férfi kategória

I. helyezett: Sátoraljaújhelyi DÖTE

II. helyezett: Komlóska ÖTE

III. helyezett: Pálháza ÖTE

800-as kismotorfecskendő szerelés férfi kategória

I. helyezett: Komlóska ÖTE

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetség különdíját és az országos polgári védelmi főfelügyelő által felajánlott díjat Kovácsvágás ÖTE csapata vehette át.

A tűzoltók főzésben is összemérték tudásukat a nap folyamán. A szoros küzdelemben az alábbi eredmények születtek:

I. helyezett: Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség „Bográcsmester” csapata

II. helyezett: Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség „Tűzmadarak” csapata

III. helyezett: Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség „Babnyugat” csapata

Gratulálunk az elismerésekhez és a helyezésekhez!

Fotó: Dojcsák Dávid c. tű. szds.

A rendezvény képei bővebben a Galériában.

 

 

 

 

 

 

 Talajterhelési díjról szóló tájékoztató

                                                                                      TÁJÉKOZTATÓ

                                                                               a talajterhelési díjjal kapcsolatbanA környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után 2016. január 1-jétől – az önkormányzati adóhatósághoz – talajterhelési díjat kell fizetni.
Kovácsvágás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 6/2015.(IX.10.) számon megalkotta önkormányzati rendeletét. A rendelet hatálya Kovácsvágás közigazgatási területére, illetve azokra a díjfizetőkre (kibocsátókra) terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötnek rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alá tartozó szennyvízelvezetést alkalmaznak, ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is (a továbbiakban: díjfizető)    .
A talajterhelési díjat a díjfizetőnek felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség alapján kell bevallani a tárgyévet követő év március 31. napjáig az erre rendszeresített nyomtatványon és megfizetni az önkormányzat talajterhelési díj beszedési számlájára.
1 m3 felhasznált víz után 1800,-Ft talajterhelési díjat kell fizetni az önkormányzati adóhatóság részére.
A 6/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 2016. évre 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2016. június 30-ig ráköt. A rácsatlakozást a közszolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni.
A Rendelet (2)bekezdése alapján mentes a talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége alól az a kibocsátó,
a) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik,
b) akinek ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás nem haladja meg a 10 m3-t.
A Rendelet (3) bekezdése alapján a díjmentesség érvényesítéséhez a bevalláshoz csatolni kell a rendelet 1. mellékletében szereplő nyilatkozatot.A 6/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet szövege itt található. Talajterhelési díj rendeletPálháza, 2016. május

                                                                      

Kishutai Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat

Kovácsvágás Községi Önkormányzat
3992 Kovácsvágás Fő utca 63.
  • +36/47/370-043
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatellátás helye

Kishutai Közös Önkormányzati Hivatal
3994 Pálháza Dózsa György út 34.
  • +36/47/570-037, Fax: +36 47/570-036
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.