Hirdetmény

Statisztikai beszámoló TOP-5.3.1-16 pályázathoz

Mága Zoltán koncert a Műemlék Református Templomban 2018. június 09.

 

 

Mága Zoltán hegedűművész 18 zenész társával együtt nagysikerű jótékonysági koncertet adott 2018. június 09-én a kovácsvágási Műemlék Református Templomban. A koncert bevételét a hegedűművész az orgona felújítására ajánlotta fel.

 

 

Lélekharang és csónakos fejfa avatás a helyi köztemetőben 2018. május 21.

2018. május 21-én Lélekharangot és csónakos fejfát avattunk a helyi köztemetőben. Az átadó ünnepségen Nagytiszteletű Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyház Püspöke, valamint Nagytiszteletű Pocsai Vince református lelkész Kárpátaljáról. Köszöntőt mondott Sándor Endre polgármester, Nick Ferenc a Falvak Kulturájáért Alapítvány elnöke, Balogh János kovácsvágási református lelkész, Mészáros István Zempléni Református Egyház esperese, valamint Korpás István fafaragó alkotóművész. A Kovácsvágási Népdalkör elénekelte a nemzeti Himnuszt és Kovácsvágás község Himnuszát.

 

ADVENT

Az adventi vasárnapokon délután 15.00 órától a Főtéren közösen gyújtjuk meg az adventi gyertyákat, ahol ünnepi műsorokkal készülnek a helyi óvodások, iskolások, a Kovácsvágási Népdalkör és vendég fellépők.

Mindenkit szeretettel várunk, hiszen az adventi időszak nemcsak a kis Jézus megszületésére való várakozást jelenti, hanem lelki elmélyülésre is késztet. A négy vasárnap mindegyike fontos üzenetet hordoz számodra: az első kulcsfontosságú, hiszen ekkor veszi kezdetét a felkészülési időszak. Éppen ezért ez a nap arra ösztönöz, hogy megnyílj, és ne csak magadnak, hanem mások felé is.

Kovácsvágás Könyvtár átadás és I. Nyitott Pincék Programja

HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

HIRDETMÉNY

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Kovácsvágás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VII.11.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy a település Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

Egy település karakterét meghatározzák az épületek, melyek részei a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért tervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú távú hatását környezetére.  Egy jó terv törekszik a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban alkalmazni. Ez azonban feltételezi a tervező és az építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét. Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.  Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége és jövője iránt.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 2017. október 1-ig kell megalkotnia az településképi arculati kézikönyv alapján a településképi rendeletet.

településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint az építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 21 napig adhatják meg postai levélben (Polgármesteri Hivatal 3992 Kovácsvágás, Fő utca 63. szám) vagy elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).


Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 

 

  1. szeptember hó 14. nap 15 órakor
 

kerül megtartásra a Művelődési Ház épületében, (Kovácsvágás, Kossuth Lajos utca 2. szám).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mail címének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba.

Kovácsvágási Roma Nap 2016.08.26.

Önkormányzat

Kovácsvágás Községi Önkormányzat
3992 Kovácsvágás Fő utca 63.
  • +36/47/370-043
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatellátás helye

Kishutai Közös Önkormányzati Hivatal
3994 Pálháza Dózsa György út 34.
  • +36/47/570-037, Fax: +36 47/570-036
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.